Currency of TajikistanTajikistan

The currency used in Tajikistan is called Tajikistani somoni (ЅМ)

Tajikistani somoni

Click here to see all currencies currently in use worldwide